Om CIF Tennis

BANERNE
Da vi alle gerne vil have nogle gode og rene baner, er der visse regler der skal overholdes.
• Rygning på banerne er forbudt, da underlaget er af plast og kan blive beskadiget.
• Der må ikke medbringes glasflasker på banerne.
• Der skal bruges tennissko, når man er på banerne.
• Inden man slutter sin time, skal man feje banerne med de koste, der er placeret
ved banerne. Det er vigtigt, at der bliver fejet helt ud til hegnet.
• Når man forlader banerne skal man rydde op efter sig - fjerne papir og lign.
• Lyset på banerne slukkes automatisk..


BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 4-6 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand og kasserer.


BOLDE
Man kan bruge alle slags almindelige tennisbolde. Klubben sælger ikke tennisbolde.
Vand
Der er vandhaner uden for klubhuset.

BOOKING
Du booker banerne via MemberLink-appen. Det er her, du booker din tid, uanset om du er
almindeligt medlem eller har klippekort. Læs mere i afsnittet MEDLEMSKAB.
Hver booking er på 1½ time, og der skal være to medlemmer til en booking.
Det er ikke tilladt at booke 2 sessioner lige efter hinanden (i alt 3 timer). Denne regel
gælder i weekenderne, samt hverdage fra kl.15-21
Klippekortholder, skal booke "Klippekort" som sin makker.
Bestyrelsen har ret til at booke banerne til turneringer og klubarrangementer.


ADGANG TIL BANERNE
Når du har booket en bane låser du døren op med din MemberLink-app. Se nærmere
instruktion på forsiden af vores hjemmeside: https://cif-tennis.memberlink.dk/
Du kan også åbne døren ved at bruge den dørkode, du får sendt pr. mail, når du booker
banen. Dørkoden tastes ind i et display i kælderhalsen ved klubhuset.


MEDLEMSKAB
Der er to former for medlemskab i CIF Tennis.
Almindeligt medlemskab
Du betaler et årligt kontingent og kan råde over banerne døgnet rundt i hele sæsonen.
Denne form for medlemskab er især egnet for dem, der vil bruge anlægget rigtig meget.
Med almindeligt medlemskab kan du kun spille mod andre medlemmer af klubben, eller
også må du tage en gæstespiller med. Se under dette afsnit.
Kontingent for almindeligt medlemskab (Priser for 2023)
• Voksne: 700 kr.
• Studerende: 575 kr.
• Pensionist (65år): 575 kr.
• Børn til og med 16 år: 375 kr.
• Familiemedlemsskab 1400 kr.
Efter den 15/8 er der halv pris for resten af sæsonen.
Klippekort
Der kan købes et elektronisk klippekort med 10 klip for 700 kr. Et klip giver adgang til én
bane i 1½ time.
Klippekortet er elektronisk og består af en kode, som du bruger på et tastatur ved
kældernedgangen til klublokalet. Når de 10 klip er brugt, gælder koden ikke længere.
Denne form er især egnet for spillere, der vil tage en gæst med. Ideelt for familier, kollegier
og firmaer.
HUSK, man kan ikke overflytte manglende klip til næste sæson.


Betaling af kontingent
Når du har betalt opkrævningen godkendes du af kassereren, og du får besked herom.

Du kan herefter bruge Memberlink App til booking og åbning af døren til banerne

Hvis kontingentet ikke er betalt inden for 14 dage tillægges et gebyr på 100
kr. Hvis kontingentet ikke er betalt inden en måned, lukkes koden og banerne kan ikke
benyttes.
Foreningens bankkonto er 9395 1117327


GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts inden sæsonstart. Halvdelen af bestyrelsen
er på valg hvert år. Generalforsamlingen indkaldes i henhold til CIFs vedtægter.


GÆSTER
Et medlem med almindeligt medlemskab kan godt have en gæst med til at spille. Det
koster 50.- for en gæst. Gæstespil på hverdage indtil kl.14.00 koster 25,-.
Betalingen indbetales på foreningen konto. Der kan kun spilles i 1½ time..
Virksomheder, foreninger og enkeltmedlemmer kan booke hele anlægget til
arrangementer. Pris: 200 kr. pr. bane pr. 1½ time.
Foreningens bankkonto er 9395 1117327


INSTRUKTØRER
Klubben råder ikke over faste tennisinstruktører. Dog vil bestyrelsen forsøge at tage
kontakt med og indhente telefonnumre på instruktører, som efter behov kan kontaktes på
eget initiativ.


HJEMMESIDE
CIF Tennis afdeling har en hjemmeside http://CIF-tennis.memberlink.dk Her vil al vores
information til medlemmerne blive vist.


MEDLEMSORIENTERING
Medlemmer orienteres via e-mail og på hjemmesiden http://CIF-tennis.memberlink.dk om
aktiviteter i klubben. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer din personlige info på vores
booking portal, hvis du skifter mailadresse.


PRØVETIME
Se Gæstespil.


SÆSON
En sæson løber fra 1. april til 15. november. Det vil dog være muligt at spille uden for
denne periode hvis vejret tillader det. Bestyrelsen tager nettene ned, når vinteren og
frosten tager fat. Bestyrelsen orienterer pr. mail, når nettene tages ned, og når de sættes
op igen.


ARRANGEMENTER
Bestyrelsen vil i løbet af sæsonen afholde arrangementer for medlemmerne. Det kan være
klubmesterskaber, turneringer eller lignende.


TILMELDING
Man tilmelder sig klubben, ved at gå ind på vores portal http://CIF-tennis.memberlink.dk,
og der trykke på "Tilmelding"
Ved tilmeldingen skal man oplyse følgende.
• Navn
• Mail adresse
• Post adresse
• Fødselsår
• Telefonnummer
• Man skal på siden indikerer hvilke gruppe man tilhører, Studerende kan kræves at
skulle vise studiekort.


TRÆNING FOR UNGDOM
Hvis der er ønske og behov, vil der blive lavet træning for ungdomsspillere. Denne træning
er gratis, kræver tilmelding og afholdes om eftermiddagen. Orientering vil ske via e-mail.


TRÆNING FOR SENIORER
Hvis der er ønske og behov vil bestyrelsen arrangere træning for seniorer. Orientering vil
ske via e-mail.


VENTELISTE
På generalforsamlingen bestemmes hvor mange medlemmer der kan være til de 2 baner.
Hvis flere ønsker at blive medlemmer, kommer de ind på en venteliste.
Det er blevet besluttet at vi ikke tager mere end 200 medlemmer ind. (2023) medlemmer ind. (2023)